(ភ្នំពេញ)៖ បើក្រឡេកទៅចាប់អារម្មណ៍មើលពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី នៅពេលចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះ និងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ គឺឃើញថា ស្ត្រីទាំងនោះពិតជាមានអាការៈចាញ់ ដោយអ្នកខ្លះចាញ់តិច និងអ្នកខ្លះក៏មានអាការះចាញ់ខ្លាំង ដូចនេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ និងវិធីសាស្រ្តងាយៗ ដែលអាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយអាការៈចាញ់បានផងដែរ។

សម្រាប់បញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ និងវិធីសាស្ត្រងាយៗ ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈចាញ់របស់ស្ត្រីពេលមានផ្ទៃពោះនោះ អាចទស្សនាវីដេអូ ដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រិយមិត្តអ្នកអានចង់ជ្រាបព័ត៌មានសុខភាព មាតា និងទារក សូមចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក Royal Ausnz Cambodia ឬគេហទំព័រ www.royalausnzcambodia.com