(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពីរទៀត ឲ្យចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធ ដែលជំពាក់រដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ក្រុមហ៊ុនទាំង២នោះរួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ជេ អិន ខេ ខបភើរេសិន (JNK Corporation Co., LTD) និង ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហេវី អេឃ្វីបម៉ិន (Khmer Heavy Equipment Co.,Ltd)៕

សូមអានលិខិតរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទាំងស្រុង៖