(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសថ្មីមួយ ស្តីពីវិធានការផ្នែកពន្ធដារ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃបញ្ហាប្រឈមលើសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម ផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ។ នេះបើតាមប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនានេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុង៖