(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចំនួន៣ទំព័រ បញ្ជាក់ពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ច របស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ទៅកាន់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ រយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៕

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេសទាំងស្រុង៖