(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ កាលពីម្សិលមិញ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សារៀបចំគោលការណ៍ណែនាំបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

តាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន បញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារសិក្សារៀបចំគោលការណ៍ណែនាំបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានសមាសភាព៣១រូប ដឹកនាំដោយ លោក ជុក មុន្នី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សារៀបចំគោលការណ៍ណែនាំបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖