(ព្រះវិហារ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ នឹងបើកយុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ឬជំរុញដល់កុមារ និងយុវជនអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖