(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីបង្ហាញពីការមហាគុណសែនធ្ងន់មកលើជាតិ ដែលបានរំដោះជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យរួចចាកផុតពីការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ក្រុមខ្មែរក្រហម លោក សួន សេរីរដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាប្រធានវេទិកាសន្តិភាពកម្ពុជា បាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថា «អរគុណតេជោ អរគុណសន្តិភាព»។

សូមរីករាយសណ្តាប់នូវបទចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យដូចតទៅ៖